Organigram
Naši člani
Katalog informacij javnega značaja
Zemljevid strani


 
> Domov > Predstavitev > Katalog informacij javnega značaja
Katalog informacij javnega značaja OOZ Laško
10.12.2014
Povečaj pisavoZmanjšaj pisavo
 

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki
3. Opis načina dostopa do drugih informacij
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Območna obrtno-podjetniška zbornica Laško

Skrajšani naziv:

OOZ Laško

Naslov:

Savinjsko nabrežje 2

Pošta:

3270 Laško

Telefon:

              03/733 84 90       

Telefaks:

              03/733 84 94       

E-pošta

andreja.rojc@ozs.si

Predsednik OOZ:

Matjaž Cajhen

Odgovorna oseba:

Andreja Rojc, direktorica

Datum prve objave kataloga:

28.12.2005

Datum zadnje spremembe:

10.12.2014

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.ooz-lasko.si

Druge oblike kataloga

/

2. Splošni podatki

2a. Organigram in podatki o organizaciji organa

2b. Kontaktni podatki uradnih oseb:

 • Pristojna oseba: Andreja Rojc, univ.dipl.org.
 • E-pošta: andreja.rojc@ozs.si
 • Telefon:               03/733 84 92       

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov:

Državni predpisi:

2d. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2e. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2f. Druge informacije javnega značaja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij

Opis dostopa preko spleta

 • informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh OOZ, so dostopne vsakomur, ki imajo dostop do interneta

Opis »fizičnega« dostopa

 • posamezne informacije javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo, tako da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis. Uradna oseba mora prosilcu omogočiti na vpogled ali prepis dokumenta ali fotokopijo na sedežu Območne obrtne zbornice na kateri se hrani spis in sicer najpozneje v roku 20 delovnih dni po prejemu vloge za pridobitev informacije. Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati pisno ali ustno. Če je posameznik zahteval, da se mu da informacija na vpogled, je zbornica dolžna omogočiti vpogled tako, da ima posameznik dovolj časa, da se seznani z vsebino.

Posredovanje podatkov

 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Laško podatke vpisane v obrtni register v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja tudi posreduje zainteresiranim. Podatke posredujemo v obliki datoteke (Word), nalepk ali v obliki seznama izpis na papirju. Podatki o posamezni firmi vsebujejo naziv, naslov, poštno številko in ime pošte. Če so pri posamezni firmi vpisani tudi telefoni in e-mail naslov, posredujemo tudi te podatke. Ti podatki so vpisani v obrtni register ob izdaji obrtnih dovoljenj oziroma sklepa o vpisu v obrtni register za obrti podobne dejavnosti.

Uradne ure

Ponedeljek od 08.00 do 14.00
Torek od 08.00 do 14.00
Sreda od 08.00 do 15.00
Četrtek od 08.00 do 14.00
Petek od 08.00 do 13.00


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij

 • Odpiranje dejavnosti in pridobitev obrtnega dovoljenja
 • Odjava dejavnosti in prenehanje obrtnega dovoljenja
 • Izobraževanje
 • Sejmi
 • Sklepanje in prenehanje pogodb o zaposlitvi
 • Obveznosti in odgovornosti z delovnega razmerja
 • Obračun in plačevanje dajatev po davčni zakonodaji
 • Posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register po posameznih dejavnostih
 • Izdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnostih)

Avtor: Mojca Potisek

 
Pošlji naprejNatisni to stran
 
 
 
 
.: Prijava na OZS :.
Prijava na portal Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

.: Registracija novega uporabnika :.
Registracija novih uporabnikov nečlanov
  NOVICE
Svetovalne storitve OOZ Laško
(21.10.2013)
Pregled dela OOZ Laško 2011
(13.06.2012)
Humanitarna ustanova za pomoč obrtnikom
(07.09.2010)
 
  OOZ Laško, Savinjsko nabrežje 2, 3270 Laško, telefon: 03/733 84 90, faks: 03/733 84 94, e-pošta: andreja.rojc@ozs.si, URL: www.ooz-lasko.si
© Območna obrtno-podjetniška zbornica Laško 2021. Vse pravice pridržane. O avtorjih