Začenjate na novo?
Arhiv glasilo in podatki
Seminarji
Reklamni oglasi
Varstvo pri delu


 
> Domov > Informacije > Začenjate na novo?
Svetovalne storitve OOZ Laško
21.10.2013 10:10:00
Povečaj pisavoZmanjšaj pisavo
 

Svetovalne storitve, ki jih ponujamo so za člane OOZ Laško brezplačne, nekateri svetovalni produkti pa so zaradi velikega obsega dela in poglobljenosti delno plačljivi.

 Svetovanje s področja:

 Podjetniško svetovanje

 Svetujemo pri:

 • Pravilni izbira statusa podjetja
 • Registracija podjetja in statusno preoblikovanje podjetij
 • Pogoji za opravljanje dejavnosti
 • Strokovna podpora pri vstopu na nov trg

Svetovanja in postopki na področju:

 • izdaji, spremembe in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja
 • sklepa o vpisu obrti podobnih dejavnosti v obrtni register
 • izdelki domače ali umetnostne obrti
 • Izdaje in odvzema licenc in licence Skupnosti za opravljanje prevozov v cestnem prometu

na vrh strani

Ustanovitev podjetja – točka VEM

 Na naši točki VEM (Vse na Enem Mestu) vam nudimo brezplačne storitve:

 • Registracija podjetij (s.p. in d.o.o.) – vpis v poslovni ali sodni register
 • Prijava davčnih podatkov ob ustanovitvi
 • Oddaje zahtevka za identifikacijske številke za namene DDV
 • Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja
 • Druge vloge, ki jih omogoča spletni portal e-VEM

na vrh strani

Spremembe podjetja – točka VEM

Na naši točki VEM (Vse na Enem Mestu) vam nudimo brezplačne storitve:

 • Prijava sprememb  (s.p. in d.o.o.) – vpis v poslovni ali sodni register
 • Oddaje zahtevka za identifikacijske številke za namene DDV
 • Prijava in odjava oseb v obvezna socialna zavarovanja
 • Druge vloge, ki jih omogoča spletni portal e-VEM

na vrh strani

 Davki

Davčno svetovanje obsega vprašanja, povezana z davki in prispevki, davčno službo in davčnimi postopki. Pri svetovanju gre za pojasnjevanje predpisov in postopkov, svetujemo pa tudi v zvezi z optimiranjem davkov obrtnika ali podjetnika.

Poleg svetovanja se je možno dogovoriti tudi za bolj poglobljene, razširjene ter individualno prilagojene oblike svetovanja, kot je sestava različnih mnenj in pritožb.

na vrh strani

Delovno pravo in pravo socialne varnosti

Svetovanje iz področja delovnega prava:

 • Sklepanja in prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Možnosti fleksibilnega zaposlovanja
 • Letni dopust, regres
 • Prenos dejavnosti na pravne naslednike

Svetovanje iz področja prava socialne varnosti:

 • Splošnih upokojitvenih pogojev za moške in ženske
 • Nadaljevanja dejavnosti po upokojitvi
 • Možnosti izrabe starševskega dopusta
 • Uveljavljanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti

 Kot delno plačljive storitve pripravljamo tudi:

 • Odpovedi pogodb o zaposlitvi iz razlogov prenehanja dejavnosti, poslovnih razlogov ali zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi
 • Sporazume o prenehanju pogodbe o zaposlitvi
 • Obvestila o odmeri letnega dopusta
 • Pritožbe zoper odločbo upravnega organa s področja socialne varnosti
 • Delovnopravno dokumentacijo pri prenosu dejavnosti na pravne naslednike

na vrh strani

Gospodarsko in civilno pravo

Svetovanje na področju civilnega prava zajema:

 • pogodbena razmerja (prodajna pogodba, pogodba o delu, najemna pogodba),
 • izterjava in izvršba ter zavarovanje,
 • varstvo potrošnikov.

Svetovanje na področju gospodarskega prava zajema:

 • pravo gospodarskih družb, prenehanje, stečaj, prisilna poravnava, likvidacija

na vrh strani

Plače, računovodstvo in knjigovodstvo

 Svetovanja obsega:

 • Obračun plače, nadomestila plače (bolniška, dopust)
 • Bonitete in drugi prejemki iz delovnega razmerja in povračila stroškov in ostala plačila v zvezi z delom (dnevnice, kilometrina, terenski dodatek, jubilejne nagrade, regres)
 • Prijava prispevkov za socialno varnost samozaposlenega ali lastnika družbe
 • Pomoč pri obračunu plač glede na veljavne kolektivne pogodbe, kontrola plačilnih list, pomoč pri vodenju izvršb na plačo in administrativne prepovedi
 • Pomoč pri obiskih inšpektorjev za delo
 • Obvezne evidence v zvezi z zaposlitvami

V okviru računovodstva oz. knjigovodstva vam nudimo pomoč pri:

 • Evidentiran poslovnih dohodkov za dvostavno in enostavno knjigovodstvo
 • Organiziranju lastnega enostavnega knjigovodstva
 • Branje računovodskih izkazov vaših poslovnih partnerjev in s tem v zvezi ugotavljanje bonitet poslovnih partnerjev, kupcev in dobaviteljev
 • Blagajniško poslovanje
 • Pomoč pri izdelavi letnih računovodskih izkazov (bilanca poslovnega izida in bilanca stanja)

na vrh strani

Dostop do javnih finančnih virov

Svetujemo pri:

 • Iskanju primernih javnih razpisov glede na aktivnosti podjetja
 • Izpolnjevanju razpisne dokumentacije
 • Pripravi prijavnih listin

na vrh strani

Ostale storitve

Storitve, ki jih pokrivamo s pomočjo zunanjih sodelavcev:

 • Varstva okolja in varnost in zdravje pri delu
 • Tehnične zakonodaje, standardov in sistemov vodenja
 • Internacionalizacije in vstopa na tuje trge

na vrh strani

Avtor: Mojca Potisek

 
Pošlji naprejNatisni to stran
 
 
 
 
.: Prijava na OZS :.
Prijava na portal Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

.: Registracija novega uporabnika :.
Registracija novih uporabnikov nečlanov
  NOVICE
Višja subvencija za samozaposlitev
(23.07.2013)
Oprostitev plačila prispevkov za vpise po 1.7.2013
(05.05.2013)
Evidence na področju dela in socialne varnosti
(15.03.2012)
E VEM TOČKA OOZ Laško
(26.08.2011)
Varnost pri delu in varstvo pred požari
(03.03.2010)
Brezplačna pravna pomoč
(03.03.2010)
 
  OOZ Laško, Savinjsko nabrežje 2, 3270 Laško, telefon: 03/733 84 90, faks: 03/733 84 94, e-pošta: andreja.rojc@ozs.si, URL: www.ooz-lasko.si
© Območna obrtno-podjetniška zbornica Laško 2021. Vse pravice pridržane. O avtorjih